ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบสินค้าที่ต้องการ

เลือกสินค้าที่ต้องการจะซื้อ หรือต้องการออกแบบใหม่ตามความต้องการได้ที่ Line : @Mixprint

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้า โดยลูกค้าส่งรายละเอียดของสินค้า ข้อความ โลโก้ และ ไฟล์งาน Artwork ได้ทางไลน์หรือ Email

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ส่งใบเสนอราคาพร้อมชำระค่ามัดจำ

หลังจากตกลงแบบเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาพร้อมชำระเงินค่ามัดจำ 50% จากราคาสินค้า
(หากสินค้ารวมราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ต้องชำระเต็มจำนวน)

 

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ผลิตสินค้า

ผลิตสิน ค้าระหว่างการผลิตเจ้าหน้าที่จะส่งรายงานการผลิตเพื่อให้ท่านได้ทราบและยืนยันในทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ชำระเงิน

ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือก่อนทำการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

จัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้า โดยท่านสามารถเข้ารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัท หรือจัดส่งผ่านทางช่องทางขนส่งต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6
เงื่อนไขการชำระเงิน
หากท่านมีความสนใจในการสั่งซื้อสินค้าสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา จากนั้นกรุณาส่งแฟกซ์ใบเสนอราคาที่เซ็นโดยผู้มีอำนาจของบริษัทท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่ตกลงไว้กับทางบริษัท โดยตามเงื่อนไขแล้วท่านจะต้องทำการโอนเงินมัดจำ 35-50% ของราคาสินค้า (ขึ้นอยู่กับยอดการสั่งซื้อ) *กรณีลูกค้าที่ต้องการชำระค่ามัดจำ กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อทำการชำระค่ามัดจำในการสั่งผลิต ผ่านธนาคารชั้นนำมากมาย
  • เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินมัดจำแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-416-1009 หรือ Email มาที่ service@mixprint.com ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการผลิตให้ท่านทันทีหลังจากได้รับแฟกซ์เรียบร้อยแล้ว
  • ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกโอนเงินมัดจำ (เฉพาะเขต กทม) ท่านสามารถสั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ทางเราจะจัดส่งพนักงาน Messenger ไปรับเช็คที่ท่านได้
  • กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้า กรุณาติดต่อเบอร์ 02-899-8888
Shopping Cart
Scroll to Top